ادیت عکس یا تصویر شامل هر فرایند ایجاد تغیر در تصاویر می باشد . فرقی ندارد که این تصویر دیجیتال است ، آنالوگ است و یا حتی یک تصویر کشیده شده به وسیله دست باشد .

اما ادیت های جدید و پیشرفته به وسیله ی نرم افزار های هوشمند ادیت بر روی تصاویر دیجیتال اعمال می شود . ( نرم افزار هایی مثل فتوشاپ ، کانواس و . . . . . . . ) .

امروزه ادیت تصاویر تنها بر روی رایانه ها انجام نمی شود ، بلکه با پیشرفت تکنولوژی امروزه شما قادر هستید حتی به وسیله تلفن هوشمند خود تصاویرتان را ادیت کنید.

 

منتظر نظراتتون هستیم.
مجموعه پانداگراف
Pandagraph.ir