در این ویدئو شما آموزشی سریع از ترکیب تصاویر با برنامه پیکس آرت در تلفن همراهتان را مشاهده می کنید.

شما با استفاده از آموزشی که در این ویدئو قرار گرفته می توانید عکس هایی زیبا و خلاقانه به وجود بیاورید.

جا دادن عناصر تجسمی در فضای سه بعدی و یا دو بعدی مورد نظر را ترکیب بندی یا کمپوزیسیون می گویند.

ترکیب بندی تحت قواعد و اصول معین و محاسبات دقیق انجام می‌ شود و بین عناصر تصویری ارتباط، پیوند و روابط منطقی ایجاد می‌کند.

 

 

منتظر نظراتتان هستیم.
مجموعه پانداگراف
Pandagraph.ir